Pierre Cardin
Oficjalny dystrybutor marki pierre cardin
Hamburger nav icon

 

Spółka PAULOADRIANI Sp. z o.o. zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Celem projektu było utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

Projekt sfinansowany w 100% z funduszy wspólnotowych – 232.329,75 zł