0Brak produktów w koszykuWróć na stronę główną i dodaj produkty do koszyka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Zobacz politykę cookies
Polityka Prywatności i informacje dotyczące plików Cookies

 

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo sklep internetowy www.pauloadriani.pl. Ta strona ma poinformować Państwa w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe i pliki cookies oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Pauloadriani Sp. z o.o.) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 9, KRS: 0000134934, NIP: 7282459261, REGON: 473076643 - operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-pauloadriani.pl.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: pauloadriani@pauloadriani.pl.

3. Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwia realizacje usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

4. Dane osobowe w ramach serwisu www.pauloadriani.pl przetwarzane są przez Pauloadriani Sp. z o.o. w celu:

 • świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika w serwisie Administratora, w oparciu o postanowienia zaakceptowanego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu wyrejestrowania Konta Użytkownika z serwisu;
 • umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego www.pauloadriani.pl,  w tym również dostarczenia zamówionych produktów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji zamówienia;
 • wykorzystania danych osobowych w postaci danych teleadresowych w celu ułatwienia realizacji przyszłych zakupów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody lub wyrejestrowania Konta Użytkownika z serwisu.
 • realizacji ciążących na nas obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych, w tym wysyłki newslettera – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przy spełnieniu dodatkowych przesłanek w postaci wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną). W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
 • umożliwienia uczestnictwa i obsługi programu lojalnościowego Platinum Club, w tym przyznawania zniżek i rabatów dla uczestników programu – na podstawie oświadczenia o chęci przystąpienia do programu (aktywacji karty Platinum Club), którego wypełnienie i przekazanie Spółce poczytywane jest za zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu w celach związanych z uczestnictwem w programie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzamy Twoje dane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na uczestnictwo w programie lojalnościowym;
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem chatu – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Pauloadriani Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu udzielania odpowiedzi na zadane pytania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.). Przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji - 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.).
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Spółkę działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, danych, i w takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Profilowanie będzie obejmowało dopasowanie wyświetlanych reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Administratora, na podstawie zakupów oraz historii przeglądanych produktów w serwisie.

6. Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, art. 7 ust. 3 RODO) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pauloadriani Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora, firmy obsługujące nas w zakresie księgowości - na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora:

 • firmy kurierskie i operatorzy pocztowi;
 • firmy ubezpieczające dostawę produktów,
 • firmy obsługujące płatności elektroniczne,
 • adres IP jest w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) przekazywany do Google LLC w celu generowania statystyk, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą również udostępniane dostawcom mediów społecznościowych (Facebook, Pinterest). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą a przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych.

 

POLITYKA COOKIES

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (strony o adresie www.pauloadriani.pl) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 9 (zwany dalej Pauloadriani Sp. z o.o.) - operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pauloadriani.pl.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Pauloadriani Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies przysługują Pani/Panu prawa wskazane w punkcie 5 Polityki Prywatności.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Pauloadriani Sp. z o.o. partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Newsletter

Otrzymuj aktualizacje o nowych produktach i promocjach!

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu subskrypcji przez operatora sklepu www.pauloadriani.pl, tj. Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-402) przy ul. Matejki 9, w celu dystrybucji materiałów marketingowo-informacyjnych w formie newslettera.

*Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie sklepu www.pauloadriani.pl oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od operatora sklepu, tj. Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-402) przy ul. Matejki 9, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

*pozyskanie zgody jest konieczne


© 2022 Pauloadriani.Wszystkie prawa zastrzeżone.